De drie master Belem zal aanwezig zijn op OvA 2018

De drie master Belem zal aanwezig zijn op de maritieme verzameling «Oostende voor Anker” van 10 tot 13 mei 2018
De driemaster Belem, oudste van de groot zeilers van Europa, te water gelaten door de scheepswerven Dubigeon te Nantes in 1896, zal voor de 5de maal deelnemen aan het maritiem festival «Oostende voor Anker». Deze editie van de meest belangrijke manifestatie gewijd aan het maritiem patrimonium in Belgie zal, zoals gewoonlijk een breed publiek verwelkomen.
De Belem zal de haven van Oostende aandoen op donderdag 10mei en zal aan post 103 gemeerd liggen tot het einde van het festival op zondag 30 mei. Het vertrek is gepland om 1600 uur. Het schip zal gratis open zijn voor de bezoekers !
Schitterend getuige van het frans maritiem patrimonium: de Belem is een van de oudste nog varende groot zeilschip in Europa. Frans handelsschip van 1896 à 1914, hij wordt omgebouwd in plezierjacht in 1914 door zijn engelse eigenaars, de hertog van Westminster en nadien Sir Arthur E. Guinness. In 1951 wordt het schip gekocht door de Fondation Cini uit Ventise die er een schoolschip van maakt. Het zijn de «Caisses d’Epargne» die het kopen in 1979: zo krijgt het zijn vlag en zijn oorspronkelijke naam terug, Belem. Aan boord van de Belem maakt men kennis met het leven van de bemanning en het besturing van een groot zeiler met vierkante zeilen naast een zeer bekwaam en professioneel zestienkoppige bemanning van de koopvaardij die de veiligheid van het schip en het overdracht van de kennis verzekerd.