De Mercator is ook tijdens OvA elke dag te bezoeken!

De Mercator is ook tijdens Oostende voor Anker elke dag te bezoeken!
Sinds 1 april ligt de Mercator weer op zijn gekende meerplaats en meer dan 15000 bezoekers gingen al aan boord om de vernieuwde Mercator te ontdekken !
De Mercator werd opgetuigd als barkentijn. Dit is een gemengd schip, de voor– of fokkemast voert razeilen, de grote mast en de bezaanmast zijn langscheeps getuigd. Razeilen zijn bevestigd aan horizontale rondhouten die men ra’s noemt Razeilen staan doorgaans dwarsscheeps maar zij kunnen georiënteerd worden naar de richting van de wind. Schoener-zeilen, worden in langscheepse richting gevoerd. Mercator werd gebouwd voor rekening van de Belgische Staat op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in Schotland.
De Mercator voerde normaal 15 zeilen met een totale oppervlakte van ongeveer 1.600 m². Door de aard van het tuig zeilde dit schip het best bij dwarswind. Bij gunstige wind kon Mercator 13 knopen lopen.
Tijdens Oostende voor Anker is het schip dagelijks open van 1000 tot 1800 uur aan een gunsttarief van 3 euro dat integraal ten goede komt van de VZW Mercator