Het Frigate Shtandart

Het Frigate Shtandart is als eerste schip aangemeld voor Oostende Voor Anker 2018 ! Het wordtt een spannend jaar !