Hubert Rubbens, curator Oostende voor Anker wordt de vertegenwoordiger van West-Vlaanderen bij Watererfgoed Vlaanderen