Oostende voor Anker steunt het Koninklijk Werk IBIS alsook de Kiwanis Oostende Noordzee en de Rotary Oostende tijdens het maritiem festival Oostende voor Anker

Nadat in 2018 het zorgaanbod werd verbreed met de leefgroep Bootsmannen (+ 16-jarigen die na hun IBIS-studies nog verder in het IBIS-internaat willen verblijven) worden sinds 1 september 2019 ook meisjes, in de lagere school, opgenomen.
Bovendien kunnen leerlingen uit onze lagere school, die geen getuigschrift lager onderwijs kunnen behalen, maar wel de leeftijd van 12 jaar hebben, nog twee jaar beroepsonderwijs volgen binnen de IBIS-campus.

Vandaag wordt aan 115 jongens én meisjes onvoorwaardelijke totaalzorg geboden en is IBIS “volzet”!

Het Koninklijk Werk IBIS vzw biedt verblijf en onderwijs aan kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren die veelal omwille van een grote zorgvraag of problematische opvoedingssituatie extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
De kinderen komen uit heel België.

Prioriteit bij opname wordt steeds gegeven aan kinderen uit moeilijke sociale omstandigheden en/of kansarmoede, die probleemgedrag vertonen thuis en/of in de vroegere school, die lijden onder emotionele of sociale verwaarlozing,…

Alle toevertrouwde jongens én meisjes verblijven in het internaat dat onvoorwaardelijke totaalzorg aanbiedt en ook in weekend en vakantie opvang verzorgt.

Binnen de veilige IBIS-“thuishaven” volgen zij onderwijs: lager onderwijs of maritiem technisch secundair onderwijs.

Zonder voorbehoud wordt voorzien in alle elementaire basisbehoeften, kledij, verzorging, socio-emotionele begeleiding, …

Dit alles vergt veel financiële uitdagingen maar ondanks het feit dat alle beschikbare subsidies en middelen niet volstaan om de “normale” werking voor 115 kinderen rond te krijgen, is het IBIS-aanbod niet limitatief. (Ook alle medische en paramedische kosten en het inzetten van psychologen neemt IBIS op zich).Om die onvoorwaardelijke totaalzorg voor alle IBIS-kinderen te kunnen bekostigen moet een beroep gedaan worden op giften en schenkingen.

Tijdens Oostende voor Anker zal de Kiwanis Oostende Noordzee en de Rotary Oostende een verkoopstand bemannen met als doel integraal alle winsten over te dragen aan het Koninklijk Werk Ibis. De jongens en meisjes zullen trouwens zoals bijna jaarlijks een tocht op zee doen op een unieke driemaster !

Voor verdere informatie: www.ibiswerk.be facebook: www.facebook.com/ibisschool