Koninklijk Werk IBIS heeft weer een opleidingsschip en aanwezig op OvA

Koninklijk Werk IBIS heeft weer een opleidingsschip en aanwezig op Oostende voor anker

Voor het eerst in 25 jaar beschikt de instelling Koninklijk Werk IBIS weer over een eigen opleidingsvaartuig, de Lady Grey. Na het schoolschip IBIS I (1906-1937), het stoomjacht La Crevette (1906-1918), de Johann-Marie (1907-1911) en diverse visserssloepen volgde de O1 Fabiola (1964-1969), ooit geschonken als huwelijksgeschenk van de stad Oostende aan het koningspaar en in de seventies nog een oude redeboot.
De Lady Grey werd gebouwd in 1936 op de scheepswerf van Risor (Noorwegen) als loodskotter voor de Noorse beloodsingsdienst. Later kwam het in handen van Valerie Fassotte, die er in de fjorden vele tochten mee ondernam. Ze schonk uiteindelijk het schip in 2014 aan het Koninklijk Werk IBIS. Na een grondige inspectie, een onderhoud en de plaatsing van de masten is het schip sinds dit jaar officieel in dienst als schoolschip. Een pool vrijwilligers, waaronder verschillende marinemensen, zorgt voor het onderhoud. Met hun nautische ervaring staan ze ook in voor het varen met het schip. Dat doen ze tijdens de week als onderdeel van de nautische lessen voor de eerste en tweede graad en in het weekend met de jongeren die niet naar huis kunnen.
Het Koninklijk Werk IBIS biedt een tehuis, opvoeding en opleiding aan kinderen tussen zes en zestien jaar die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, veelal omwille van een grote zorgvraag.
Ze geven steeds de prioriteit aan kinderen in moeilijke sociale omstandigheden of kansarmoede, jongens met probleemgedrag of die kampen met emotionele of sociale verwaarlozing.
Het IBIS-werk omvat een vrije lagere school en een school voor maritiem technisch secundair onderwijs, aangevuld met een internaat dat alle kinderen een totaalzorg aanbiedt, zowel gedurende de week als tijdens weekends en vakantieperiodes.
De jongens worden ondersteund en begeleid in hun groei naar een vreedzame en pluralistische levenshouding. Koning Albert I stichtte IBIS in 1906 om opleiding en opvoeding te verstrekken aan weeskinderen uit de visserijsector. “De jongens moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen” Die doelstelling blijft meer dan honderd jaar later even actueel. Het Koninklijk Werk IBIS geniet het voorrecht onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning te staan.