Aankomst Sinterklaas op 26/11/22

Op zaterdag 26 november maakt Sinterklaas opnieuw zijn intrede in Oostende. Dit jaar zijn groot en klein opnieuw welkom om de Sint op te wachten aan de Montgomerykaai.

De Sint en zijn Pieten meren om 14.00 uur aan aan de Montgomerykaai t.h.v. de Royal North Sea Yacht Club. Ze worden hartelijk ontvangen door Burgemeester Bart Tommelein en Schepen voor Jeugd Bart Plasschaert waarna hij zich te voet verplaatst naar het Zeeheldenplein.
Nadat de Sint alle kinderen begroet heeft, rijdt hij met zijn koets naar het Stadhuis. Daar zal hij de kinderen vanop het balkon toespreken.

De Sint wordt vergezeld door snoep- en tekeningpieten die elk een hun taak krijgen. Ze nemen met plezier de tekeningen in ontvangst en zullen mandarijnen en snoepjes uitdelen aan de kinderen.

De nodige coronamaatregelen worden genomen.