De Ketch ‘Williwaw’ van Willy de Roos

Het concept  van  het zeilschip Omoo (1950) van Louis Van de Wiele  was de basis voor de bouw van de ‘Williwaw’. Het schip werd tussen 1968 en 1970 gebouwd in opdracht van Willy de Roos (1923-2008) op de werf Michot in Thuin (Henegouwen, B) .

Willy de Roos maakte vier wereldreizen met de ‘Williwaw’. Van de laatste drie reizen, schreef hij telkens een boek  en gaf hij  wereldwijd lezingen.

De eerste reis, 1972-75, was een reis rond de wereld, waarbij Kaap de Goede Hoop (Afrika), Kaap Leeuwin (Australië) en Kaap Hoorn (Latijns-Amerika) gerond werden.
Tijdens de tweede reis in 1977 was de ‘Williwaw’ het eerste schip dat in één seizoen de North West Passage ronde vanuit Groenland tot Vancouver. Het jaar daarop voer het van Vancouver via de Kaap Hoorn naar Antarctica alvorens terug  te keren naar België.
In 1982 werd de derde reis aangevat. Deze bracht hem opnieuw tot in Antarctica. Met de derde reis wilde hij de ecologische vraagtekens rond de toekomst van Antarctica belichten.
De vierde reis, 1986-88, voer hem opnieuw naar Zuid Amerika, om via de Straat van Magellaan, naar de Stille Oceaan te varen en tussen de vele Chileense eilandjes zijn weg te vinden naar Vuurland.

De ‘Williwaw’ werd op 21 oktober 2008 beschermd als varend erfgoed vanwege de diverse wereldreizen van Willy de Roos, de bijdrage aan de kennis van de noordwestelijke doorvaart en de aandacht die de schipper vroeg voor ecologische problemen op Antarctica.

Na de zeereizen werd het jacht aangekocht door de vzw Vrienden van het Scheepvaartmuseum in Antwerpen. De mecenaatsvereniging schonk het schip in 1996 aan de Stad Antwerpen. In 1988  besloot het stadsbestuur om de ‘Williwaw’ ter beschikking te stellen aan de vzw Sail Training Association Belgium (STAB).  STAB neemt jongeren aan boord op zeereizen. 

Van 1988 tot 2000 vond, via de stad Antwerpen, een eerste restauratie plaats, waarna het schip jaarlijks deelnam aan de Tall Ships Races.

Van 2013 tot 2023 vond een tweede restauratie plaats op de scheepswerf Lowyck in Oostende.  Deze werd gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en Stad Antwerpen. De ‘Williwaw’ behoort toe  aan de buitencollectie van het M.A.S. Zijn ligplaats is de Droogdokkensite van het Kattendijkdok te Antwerpen. Het  is voor het publiek opengesteld, en zal via STAB opnieuw deelnemen aan de Tall Ships Races met jongeren aan boord.