The Ghent District HighlandersBij zijn pogingen om een doedelzak te temmen, komt Anthony Stolarek in 1977 in contact met enkele leden van de Vlaams Caledonische Society (VCS). Hij wordt zo de eerste naoorlogse piper in Gent. Drie jaar later wil Werner Middelaer al even driftig de doedelzak leren bespelen en wordt zo z’n eerste leerling. Anthony en Werner starten samen de “Ghent District Highlanders Pipes & Drums”. Vandaag telt deze groep niet minder dan 20 spelende leden.