Oostende voor Anker 2022 : 500 jaar Magellaan

Geen Oostende voor Anker zonder “rode broeken”

Met net geen 50 zijn de rode broeken weer paraat om jullie bij te staan. Zij zullen samen met de medewerkers van Toerisme Oostende  gedurende de vier dagen hun handigheid kunnen tonen, gekoppeld aan een unieke vorm van samenwerking. Voor anderen wordt het een orgelpunt van twee jaar afwezigheid.

Voor de curator en duivel-doet-al, Hubert Rubbens, wordt dit de 21ste climax van één van de meest complexe en veelzijdige evenementen die aan de kust plaatsvinden. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: “Zonder het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers zouden de schepen niet komen, zonder schepen zou er niets meer zijn om voor te organiseren”.
De wisselwerking, ondersteund door een oeverloze waardering voor het dynamisch watererfgoed van onze regio en alle Noordzeekusten levert een uniek moment op waarin iedereen zijn persoonlijke link met de zee en de scheepvaart oprakelt!
Wat een rijkdom !

"500 jaar Magellaan"

Thema 2022

DE RAID OP OOSTENDE - 10 MEI 1918

Oostende voor Anker palmt de voorhaven in

Dankzij de samenwerking met de haven van Oostende, kunnen wij opnieuw de Cruisekaai met ligplaatsen 103 en 104 achter het station gebruiken. De driemasters Belem, Français, Guldenleeuw en Artemis zullen er schitteren. Naast de grote windjammers wordt het epicentrum het Mercatordok waar een 140-tal schepen gemeerd liggen. Schepen die op zee gaan met bezoekers blijven in het Montgomerydok liggen. Ook op het droge wordt het een huzarenstukje om alle standen op een aanvaardbare ruimte op te stellen. De Vindictivelaan wordt zoals in 2019 volledig benut tot aan de driemaster Mercator en het Sint-Petrus-en -Paulusplein blijft het centraal punt met tal van ambachten.

Kunst van de zee

Het kunstenaarsdorp op de Vindictivelaan groeit en sluit aan bij de markt met nautisch materiaal en curiosa. Daar zal je een mengelmoes van maritieme spullen, antiek, kleding en memorabilia vinden. De innerlijke matroos zal hier z’n honger kunnen stillen bij ambachtelijke eetstanden zoals René de haringroker, de visbakkers, de handgemaakte garnaalkroketten en natuurlijk ook op het Oostende voor Anker-terras. Hét rendez-vous voor de Oostendenaars maar ook voor alle aangespoelden!

Muziek is sfeer

Oostende voor Anker biedt opnieuw een brede waaier aan (gratis!) optredens. De klassieke shanty’s, strelende folk, rauwe rockfolk, ballades en a capella koren vullen het zwerk op zowel het Sint-Petrus-en -Paulusplein als in de Vindictivelaan of op de Mercator. Meer dan 100 optredens worden dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur (behalve op zondag tot 18.00 uur) ingepland.

Oostende voor Anker viert de 500ste verjaardag van de zeetocht door Magellaan

Ferdinand Magellaan (1480-1521) was een Portugese ontdekkingsreiziger.
Hij ontdekte met zijn schip de ‘Nao Victoria’ onder andere de Straat van Magellaan tussen Zuid-Amerika en Vuurland.
Begin 16de eeuw streden Portugal en Spanje om de heerschappij over de nieuw ontdekte handelsroutes over zee. Portugal had het monopolie op de Afrikaanse en  Aziatische zeehandel en Spanje op de Amerikaanse.
Omwille van de hoge winstgevendheid wilde Spanje (Karel V) maar al te graag het Portugese monopolie op de Aziatische specerijenhandel doorbreken. Omdat Portugal de zeeroute via kaap de Goede Hoop controleerde en omdat  Vasco Nuñez de Balboa in 1513 de Stille Oceaan had ontdekt, werd een expeditie uitgerust onder het bevel van Magellaan met het doel Amerika te omzeilen en langs die route de specerij-eilanden te bereiken.
Als eerste ontdekkingsreiziger die rond de hele wereld voer, bewees Magellaan dat de aarde rond was.  De reis zelf die meer dan twee jaar duurde,  had te kampen met winterstormen, muiterij, scheurbuik en andere gevaren. Wat een onverschrokkenheid was er niet nodig om in die omstandigheden onbekende oceanen op te gaan!
De zeeroutes naar de Molukken- rond Afrika (zoals Vasco da Gama voer) of via een westelijke route rond Zuid-Amerika (zoals Magellaan voer)- lieten toe om de massale tolheffingen langs de karavaanroutes te vermijden, die de oosterse specerijen “peperduur” maakten.
Die ontdekkingsreizen waren de aanzet tot een nooit geziene wetenschappelijke, culturele en filosofische kettingreactie waarop een goed deel van de wereld nog steeds drijft.
Tijdens ‘Oostende voor Anker’ zal je een unieke collectie zee-en wereldkaarten en artefacten kunnen ontdekken, uitgeleend door het Spaanse Geografisch Instituut. Dankzij deze tentoonstelling zetten wij ook Vlamingen in de schijnwerpers die een belangrijke rol speelden tijdens die uitzonderlijke ontdekkingstocht.
De tentoonstelling zal doorgaan in de Anglicaanse Kerk, kortweg Engelse Kerk, in de Langestraat en is gratis voor alle schippers en het grote publiek. De tentoonstelling zal haar deuren openen van 19 mei tot en met 6 juni.

Geniet met volle teugen van dit uniek maritiem festival ! 

Alvast afspraak volgend jaar op Oostende voor Anker van donderdag 19 mei tot zondag 22 mei 2022 met als thema “500 jaar Magellaan”, allen daarheen !!!

Oostende voor Anker is voor iedereen gratis toegankelijk.

Oostende voor Anker is een vrijwilligersorganisatie in opdracht van Toerisme Oostende