Tewaterlating van het onderzoeksschip RV Belgica

 

Op 11 februari werd het nieuwe onderzoeksschip RV Belgica te watergelaten op de scheepswerven Freire te Vigo (SP). De vertegenwoordigers van de drie entiteiten waren alvast aanwezig op de ceremonie en benadrukten de noodzaak van een nieuwe Belgica. De tewaterlatingsceremonie werd opgeluisterd door de muziekkapel van de Spaanse Marine. De bouw van het oceanografisch onderzoeksschip is een samenwerking tussen BELSPO (federale dienst voor wetenschapsbeleid) , KBIN (Koninklijk instituut voor Natuurwetenschappen) en Defensie.
De huidige en nieuwe Belgica zijn een onmisbaar schip zowel voor het zee wetenschappelijk onderzoek als voor de monitoringsactiviteiten op de Noordzee. Met het nieuwe platform hebben de nieuwe eindgebruikers een nieuw en groter schip dan het vorige. Dit laat hen toe om te opereren buiten het werkingsgebied van de huidige Belgica. Hiermee kan met het nieuwe schip beter ingespeeld worden op onderzoeksthema’s die gerelateerd zijn aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken o.m. in het kader van de “blue growth” en “blue economy”.
Bovendien door de klimaatsverandering is het noodzakelijk om de ecosystemen te onderzoeken in diepe wateren en de impact van menselijke exploitatie zoals diepzeemijnbouw op het milieu.
De nieuwe Belgica zal ook een belangrijk platform zijn voor de vorming van toekomstige onderzoekers en marien gespecialiseerd personeel. Jaarlijks zullen er 150 universitaire studenten inschepen om de verschillende meettechnieken op zee aan te leren. Dit hooggespecialiseerd personeel is onontbeerlijk voor de verschillende maritieme bedrijven in België. De nood aan een dergelijk onderzoeksschip wordt niet enkel erkend door de universiteiten maar ook door opleidingscentra voor de burgerscheepvaart.
Voor de operationele ingebruikname zal een opbouwende programma toegepast woorden en streven de reders van de Belgica naar een vaarprogramma van 180 tot 200 dagen de eerste twee jaar. Vanaf 2023 wordt er dan mogelijks overgeschakeld op een 300 vaardagenprogramma met een bemanning van de Marine bestaande uit twee teams.
Defensie zal alvast instaan voor het leveren van drie gespecialiseerde bemanningsleden (Commandant, eerste officier en navigator). Haar thuishaven wordt de marinebasis in Zeebrugge waar de Marine naast het leveren van een meerplaats ook instaat voor de exploitatie van het schip.

Tekst: Saint Hubert du bassin

Foto’s : Jorn Urbain