De Kamper Kogge, trouwe bezoeker van Oostende voor Anker

De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Europa. Deze schepen hadden een lengte van 15 tot 30 meter en konden over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten.

Het schip zal in het Mercatordok gemeerd liggen en gratis toegankelijk voor het grote publiek !

Geschiedenis Kogge: de Hanze
De Hanze was aanvankelijk een internationaal samenwerkingsverband tussen kooplieden en groeide later uit tot een stedenbond in geheel noordelijk Europa. De Hanze kende haar bloeitijd tussen de 12e en de 16e eeuw. Het machtige handelsverbond zorgde in die periode voor rijkdom. De sporen hiervan zijn nog steeds te zien in de Hanzesteden
Brugge, Damme, Antwerpen, Kampen, Hasselt, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg.

d
;
;