Blauw Innovatiedorp toont de vele activiteiten op de zee

Tijdens Oostende voor Anker zal het Blauw Innovatiedorp wederom een belangrijke plaats innemen. Met een 20-tal standen van bedrijven, universiteiten en organisaties die actief zijn op en rond de zee, belooft het voor jong en oud een ware ontdekkingsreis te worden. Dit jaar staat het Blauw Innovatiedorp in teken van interactieve ervaringen. Bezoekers kunnen niet alleen kijken en luisteren, maar ook ervaren wat de zee te bieden heeft. Met demonstraties, interactieve maquettes en educatieve spellen voor kinderen wordt de wereld van maritieme innovaties op een boeiende manier gepresenteerd.

Kom je kennis testen over windturbines op zee en maak kans op een mooie prijs. Op de stand van POM West-Vlaanderen ontdek je ook hoe drones ingezet worden tussen de windturbines op zee en wat er precies gebeurt op het testplatform de Blue Accelerator.

Bij het training lab The Reef leer je over welke activiteiten zich op zee afspelen, waar de windturbines staan, hoeveel energie ze produceren, …. Of zet de virtual reality bril op en oefen hoe je van een werkschip overstapt op de ladder van een windturbine.

blauw innodorp

Op de UAntwerpen stand kom je te weten hoe kustnatuur ons helpt bij kustverdediging en koolstofopslag. Meer dan 90% van alle CO2 op aarde wordt opgeslagen in de oceaan. Hoe meer CO2 hier gevangen zit, hoe beter de zee ons helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Verder wordt er ook getoond hoe er met behulp van foto(electro)chemie H2 kan gevormd worden uit (zee)water, kom je te weten hoe duurzaamheidsuitdagingen op een economische manier kunnen aangepakt worden, en worden economische en transportgerelateerde uitdagingen van havens en de maritieme sector toegelicht.

Bij KU Leuven ontdek je hoe zij bijdragen aan de bescherming van onze kustlijn. Ze demonstreren het 'duin-voor-dijk' principe, een natuurlijke verdedigingsstrategie tegen de stijgende zeespiegel en intensievere stormen. Deze aanpak versterkt de kustverdediging door de kracht van natuur en wetenschap te combineren. Kom langs en leer meer over hoe ze bij KU Leuven vooroplopen in het onderzoeken en implementeren van geavanceerde en duurzame strategieën om onze kusten veilig en gezond te houden.

blauw

Antwerp Maritime Academy (de Hogere Zeevaartschool) is de enige hogeschool in België die opleidingen tot maritiem officier aanbiedt. Wie het zeewater voelt klotsen in de aderen, wendt best het steven en koerst volle kracht op onze instelling af. Ook maritieme, blauwe innovatie is ons niet vreemd: samen met Vlaamse bedrijven, havens, reders, en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland onderzoeken we corrosiefenomenen in maritieme infrastructuur, manieren om scheepvaart duurzamer te maken, en moderne technieken om onze studenten klaar te stomen voor een job in de belangrijkste industrie van de 21ste eeuw. Kortom, wetenschap ten dienste van de maritieme wereld, Science for Sailing.

blauw innodorp

Van windmolens op zee bouwen en elektriciteitskabels installeren op de zeebodem tot havens toegankelijk houden en onze kustlijnen beschermen – als waterbouwer werkt Jan De Nul elke dag mee aan een duurzame planeet. Zin om je eens onder te dompelen in onze wereld? Dat kan perfect op Oostende voor Anker. Vraag je je af hoe we die reusachtige windmolens installeren of hoe we de uitstoot van onze schepen zo laag mogelijk houden? Onze experts staan klaar om alle vragen, van jong en oud, te beantwoorden. Bewonder daarnaast ook miniatuurversies van onze schepen, ontdek een van onze nieuwste surveyvaartuigen, waan je écht aan boord van een Jan De Nul-schip met een VR-bril of laat je kinderen hun eigen Jan De Nul T-shirt pimpen.

DEME bouwt mee aan een leefbare wereld door duurzame oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking, toenemende maritieme handel en milieuproblemen. Naast onze Dredging, Offshore, Environmental en Infra activiteiten, laten we jullie achter de schermen meekijken aan boord van de sleephopperzuiger Scheldt River. De kapitein en enkele bemanningsleden vertellen jullie uitgebreid over het leven aan boord.

Ontdek op de ILVO-stand de toekomst van de zee. Verken AI-gestuurde visbestandsramingen, duurzame visserij met licht, en alternatieve voedselbronnen zoals zeewier en microalgen. Leer over kustbescherming, marien afval en innovatieve garnalenkweek op het land. Een wereld van mariene innovatie wacht op je!

blauw innodorp

Bij VITO beleef je hoe je samen waterwinst boekt op bedrijventerreinen. Waan je op een groen-blauw bedrijventerrein van de toekomst. Waterexperten van VITO gidsen je door interactieve opstellingen waar je kan horen, zien en voelen hoe je waterwinst boekt op bedrijventerreinen.

Vanuit Oostende onderzoekt het VLIZ de zee. Ze zetten in op onderzoek dat van belang is voor onze maatschappij, over de grenzen heen, want de oceaan kent immers geen grenzen. In deze editie van Oostende voor Anker belichten ze via doe- en demo-activiteiten enkele deelaspecten van het veelvoudige onderzoek dat plaatsvindt op en vanuit hun uitvalsbasis op de Oosteroever. Ontdek bovendien hoe hypermoderne robots de zee opgaan om die gebieden te verkennen die voor de mens ontoegankelijk zijn. Leer meer over Testerep, het verdronken gedeelte van Oostende, want uit het verleden kan je leren voor de toekomst. Geen zee zonder vissen, en dat willen ze zo houden. Kom te weten hoe ze het leven van vissen opvolgen via zenders, zodat ze duurzame maatregelen kunnen treffen om de vispopulaties in stand te houden.

vliz

Wie is De Blauwe Cluster?

De Blauwe Cluster bundelt 190 bedrijven en organisaties die actief zijn op en rond de Noordzee. Het grote publiek kent dan wel de visserij, de scheepvaart en ondertussen ook de windmolens, toch zijn er veel meer activiteiten op zee. Die worden allemaal gebundeld in De Blauwe Cluster. De organisatie is actief in zes domeinen: van kustbescherming, hernieuwbare energie, oceaanvervuiling en afvaloplossingen over blauw toerisme, maritieme verbinding en duurzame zeevoeding tot mariene biotechnologie. Er zijn al heel wat innovatieve projecten opgezet in de schoot van De Blauwe Cluster. Zo werden al de mogelijkheid voor offshore aquacultuur onderzocht en werd een project opgezet voor slimme funderingen voor offshore windmolens.