Presentatie: Hoe de oceaan en onze kusten ons beschermen tegen klimaatverandering

blauw innodorp
Datum en locatie
Blauw Innovatie Dorp

Universiteit Antwerpen onderzoekt hoe kustnatuur ons helpt bij kustverdediging en koolstofopslag. Meer dan 90% van alle CO2 op aarde wordt opgeslagen in de oceaan. Hoe meer CO2 hier gevangen zit, hoe beter de zee ons helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen onderzoeken of we de opname van CO2 door de oceaan kunnen versnellen, door goedgekozen fijngemalen gesteenten te mengen met het sediment in de ondiepe kustgebieden. En er is meer: ook de getijden gebonden overstromingsgebieden aan de kust kunnen ons helpen. Door mangrove en schorgebieden duurzaam aan te leggen, slim te beheren en goed te beschermen, kunnen ze erg veel koolstof opslaan en bescherming bieden tegen extreme stormen en overstromingen.

Sprekers zijn: Stijn Temmerman, Fran Lauriks, Joost Hintjes.