The Ghent District Highlanders (B)

Datum en locatie
-
mobiel op de site

Bij zijn pogingen om een doedelzak te temmen, komt Anthony Stolarek in 1977 in contact met enkele leden van de Vlaams Caledonische Society (VCS). Hij wordt zo de eerste naoorlogse piper in Gent. Drie jaar later wil Werner Middelaer al even driftig de doedelzak leren bespelen en wordt zo z’n eerste leerling. Anthony en Werner starten samen de "Ghent District Highlanders Pipes & Drums". Vandaag telt deze groep meer dan 20 spelende leden.